چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

اعتبارسنجی شماره موبایل با Regex

یکی از فیلدهای الزامی زمان تعریف جدول هویت‌ها یا جدول لیست شماره‌های تلفن فیلد موبایل است که در زمان درج شماره توسط کاربر الزامی است اعتبارسنجی بر روی داده وارد شده انجام بپذیرد. کد Regex زیر کلیه شماره‌های موبایل در ایران را پشتیبانی خواهد کرد:

using System.Text.RegularExpressions;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;

namespace ValidateMobileNumber
{
  [TestClass]
  public class MobileNumber
  {
    private const string Pattern = @"^((\+9|\+989|\+\+989|9|09|989|0989|00989)(01|02|03|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|90))(\d{7})$";

    [TestMethod]
    [DataRow("09123456789")]
    [DataRow("989123456789")]
    [DataRow("+989123456789")]
    [DataRow("00989123456789")]
    public void ValidationMobileNumber(string value)
    {
      Assert.IsTrue(Regex.IsMatch(input: value, pattern: Pattern));
    }

    [TestMethod]
    [DataRow("091234567890")]
    [DataRow("989773456789")]
    [DataRow("+989773456789")]
    [DataRow("00989773456789")]
    public void ThrowExceptionNotValidationMobileNumber(string value)
    {
      Assert.IsFalse(Regex.IsMatch(input: value, pattern: Pattern));
    }
  }
}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.