چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

دستورات مختصر پایگاه داده SSMS - بخش دوم

چگونه می‌توان تمامی اطلاعات موجود در جدول Persons را انتخاب نمود؟

SELECT * FROM Persons

چگونه می‌توان فقط فیلد FirstName و LastName را از جدول Persons انتخاب کرد؟

SELECT P.FirstName, P.LastName FROM Persons AS P

چگونه می‌توان فقط 100 رکورد اول را از جدول Persons برگرداند؟

SELECT TOP(100) * FROM Persons AS P

چگونه می‌توان فقط 20 درصد از جدول Persons را برگردانید؟

SELECT TOP(20) PERCENT * FROM Persons AS P

چگونه می‌توان رکوردهای از جدول Persons برگردانید که مقدار فیلد LastName آنها فقط Null باشد؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.LastName IS NULL

چگونه می‌توان رکوردهای از جدول Persons انتخاب نمود که فیلد LastName آنها فقط با مقدار Te شروع شود؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.LastName LIKE 'Te%'

چگونه می‌توان رکوردهای از جدول Persons انتخاب نمود که فیلد LastName آنها فقط با مقدار Te خاتمه می‌یابد؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.LastName LIKE '%Te'

چگونه می‌توان رکوردهای از جدول Persons انتخاب نمود که فیلد LastName آنها شامل مقدار Te می‌شود؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.LastName LIKE '%Te%'

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.