چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

دستورات مختصر پایگاه داده SSMS - بخش سوم

چگونه می‌توان محدوده‌ای از رکوردهای فیلد Age را انتخاب نمود با شرط برگشت رکوردهای از جدول Persons که سن آنها بزرگتر از 10 و کوچکتر از 30 سال باشد؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.Age BETWEEN 10 AND 30

چگونه می‌توان محدوده‌ای از رکوردهای فیلد FirstName از جدول Persons انتخاب نمود مشروط بر اینکه نام آنها شامل Ali, Sadar یا Javad باشد؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.FirstName IN('Ali', 'Sadar', 'Javad')

چگونه می‌توان محدوده‌ای از رکوردهای فیلد FirstName از جدول Persons انتخاب نمود مشروط بر اینکه نام آنها شامل Ali, Sadar یا Javad نباشد؟

SELECT * FROM Persons AS P WHERE P.FirstName NOT IN('Ali', 'Sadar', 'Javad')

چگونه می‌توان یک رکورد جدید در جدول Persons اضافه نمود؟

INSERT INTO Persons(Id, FirstName, LastName, Age) VALUES(1, 'Omid', 'Nasri', 25)

چگونه می‌توان رکوردهای موجود در جدول Persons را به جدول PersonsTemp منتقل نمود(فرض بر این است فیلدهای هر دو جدول تناظر یک به یک دارند)؟

INSERT INTO PersonsTemp AS T SELECT * FROM Persons AS P

چگونه می‌توان فیلدهای FirstName و LastName از جدول Persons را به جدول PersonsTemp منتقل نمود؟

INSERT INTO PersonsTemp(Id, FirstName, LastName) AS T SELECT P.Id, P.FirstName, P.LastName FROM Persons AS P

چگونه می‌توان فیلدهای FirstName از جدول Persons به جدول PersonsTemp منتقل نمود مشروط بر اینکه فیلد LastName به صورت پیشفرض مقدار Test را شامل می‌گردد؟

INSERT INTO PersonsTemp(FirstName, LastName) AS T SELECT P.FirstName, 'Test' FROM Persons AS P

چگونه می‌توان فیلدهای FirstName و LastName از جدول Persons به جدول PersonsTemp منتقل نمود مشروط بر اینکه فیلد FirstName الزامی است با مقدار Ali برابر باشد؟

INSERT INTO PersonsTemp(FirstName, LastName) AS T SELECT P.FirstName, P.LastName FROM Persons AS P WHERE P.FirstName = 'Ali'

چگونه می‌توان خروجی یک استور پروسیجر را در جدول PersonsTemp درج نمود؟ فرض بر این است ستون‌های انتخابی در پروسیجر تناظر یک به یک با کوئری درج دارند؟

INSERT INTO PersonsTemp(FirstName, LastName) AS T EXECUTE SP_SelectPersons

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.