چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

گرامر جامع دستورات SQL - بخش دوم

مطلب گرامر جامع دستورات SQL - بخش اول به  معرفی گرامرهای پایه SQL پرداخته شد، در ادامه این مطلب قصد داریم به گرامر JOIN در SQL بپردازیم. JOIN ها در SQL برای پرس و جوی داده از دو یا چند جدول، مبنی بر یک رابطه بین برخی ستون ها در این جدول‌ها استفاده می‌شود.

گرامر INNER JOIN در SQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

گرامر LEFT JOIN در SQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

گرامر RIGHT JOIN در SQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

گرامر FULL JOIN در SQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

گرامر UNION در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

گرامر UNION ALL در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2

گرامر SELECT INTO در SQL:

SELECT column_name(s) | *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

گرامر SELECT INTO + JOIN در SQL:

SELECT  (B.Column_name,  O.Column_name, ...) | *
INTO New_Table_Name
FROM Old_Table_Name As O
INNER JOIN Table_Name As B
ON B.P_Id = O.P_Id

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.