چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

تکه کدهای مفید جی‎کوئری - بخش 3

در پست‌ قبلی از سری توابع مفید جی‌کوئری چند تابع کاربردی برای طراحان وب معرفی نمودیم، اکنون در این پست به معرفی چند تابع فوق العاده مفید دیگر از این کتابخانه جهت استفاده در برنامه‌های وب خواهیم پرداخت.

خواندن و نوشتن در شی تکست باکس:

// Get the value of textbox
var textVal = $("#inputID").val();
// Set the value of textbox 
$("#inputID").val("Hello world!");

انتخابگرها:

// Get all the element of a particular type 
$("div");
// Get element by id
$("#elemID");
// Get element by css class
$(".className");
// Get element by id which contains a string 
$("{id*='val'}");
// Get element by id which starts with a string 
$("{id^='val'}");
// Get element by id where id ends with a string 
$("{id$='val'}");

شبه انتخابگرها:

// All elements with child nodes 
$(":parent");
// All header elements h1 - h6 
$(":header");
// All elements with no child or text 
$(":empty");
// All elements with text "something" 
$(":contains(something)");
// All elements with even index li element 
$("li:even");
// All elements with odd index li element 
$("li:odd")
// All li elements with index greater than the specified
$("li:gt(2)");
// All li elements with index less than the specified
$("li:lt(2)");

امید نصری