چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

تکه کدهای مفید سی‌شارپ - بخش 4

در پست سوم از سری پست‎های سی‌شارپ به معرفی چند متد فوق العاده مفید برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان نرم افزار با زبان سی‌شارپ پرداخته شد اکنون در پست چهارم به معرفی چند متد دیگر خواهیم پرداخت.

تشخیص عدد بودن یک رشته - مثال اول:

public static bool IsDigit(string obj)
{
  return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(obj, "[0-9]+");
}

تشخیص عدد بودن یک رشته - مثال دوم:

public static bool IsNumeric(this string theValue)
{
  long retNum;
  return long.TryParse(theValue, System.Globalization.NumberStyles.Integer, System.Globalization.NumberFormatInfo.InvariantInfo, out retNum);
}

خواندن از تنظیمات برنامه:

public static T GetSetting<T>(Expression<Func<T>> expression)
{
  var memberExpression = expression.Body as MemberExpression;
  return (T)Properties.Settings.Default[memberExpression.Member.Name];
}

ویرایش داده تنظیمات برنامه:

public static void ChangeSetting<T>(Expression<Func<T>> expression, dynamic value)
{
  var memberExpression = expression.Body as MemberExpression;
  if (memberExpression == null) return;
  Properties.Settings.Default[memberExpression.Member.Name] = value;
  Properties.Settings.Default.Save();
}

امید نصری