چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

حذف عنصر li از ul

فرض بر این باشد قصد دارید کلیه عناصر li را از ul حذف کنید اما با حفظ اولین و آخرین عناصر li از صفحه یا عنصر مشخص.

کد HTML:

<ul>
<li>One</li>
<li>Two</li>
<li>Three</li>
<li>Four</li>
</ul>

برای حدف کلیه عناصر li از صفحه با حفظ اولین و آخرین li از دستور زیر استفاده شود:

$('ul li:not(:first):not(:last)').remove();

در صورتی قصد دارید فقط از یک عنصر مشخص عناصر li حذف شود به انتخابگر jQuery عنصر مورد نظر اشاره خواهد شد:

$('#YOURID li:not(:first):not(:last)').remove();

همچنین جهت حذف همه عناصر li به صورت زیر عمل کنید:

$('#yourulid li').remove(); 

امید نصری