چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

دریافت IP کاربر با استفاده از کتابخانه jQuery

گاها در پروژه‌های نیاز است که آی‌پی کاربر جاری را نمایش دهیم یا اینکه سمت کلاینت سناریوهای پیاده سازی می‌نمایم که به آی‌پی کاربر نیاز است از این رو فقط با ارسال درخواست به سرور می‌توان آی‌پی کلاینت جاری را یافت که در این پست قصد داریم به معرفی یک سرویس پرداخته و با استفاده از کتابخانه jQuery آن را پیاده سازی کنیم.

jsonIP.com یک سرویس رایگان که به صورت ارسال درخواست مستقیم، JSONP و یا CORS قابل دسترس و نتیجه به صورت json برگشت داده خواهد شد.

$(document).ready(function () {
    $.get('http://jsonip.com', function (res) {
        $('#ipAddress').html('IP Address is: ' + res.ip);
    });
});

با استفاده از متد get از کتابخانه jQuery یک درخواست جدید ارسال و از آنجا که CORS قابل اجراست در ارسال درخواست با خطا زیر مواجه نخواهیم شد:

Cross-Origin Request Blocked: 
The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at http://www.resume.omidnasri.com/. 
(Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing).

نتیجه درخواست:

IP Address is xxx.xxx.xxx.xxx

سناریو شماره یک:

فرض بر این باشد قصد ایجاد ماژول نظرسنجی در سیستم مدیریت محتوا خود را دارید و کاربران در هر یک ار نظرسنجی‌ها فقط در یک بازه خاص می‌توانند رای ثبت نمایند و همچنین کاربران مهمان هم قادر هستند در این نظرسنجی شرکت کنند. یکی از راه‌های که در این سناریو قابل اجراست ذخیره آی‌پی کاربر جاری است اما ذخیره آی‌پی تنها کفایت نخواهد کرد چرا که در یک شبکه که به اینترنت متصل است فقط یک آی‌پی به آنها تعلق دارد و سیستم‌های دیگر آی‌پی داخل شبکه خواهند داشت پس یک کلید به ازای هر کاربر مد نظر خواهیم داشت، اگر کاربر مجدد بخواهد در نظرسنجی شرکت کند آی‌پی + کلید آن کاربر را سمت کلاینت اعتبارسنجی خواهیم کرد که در صورت وجود از ثبت رای جدید برای آن جلوگیری خواهیم کرد از این رو برای بدست آوردن آی‌پی کاربر جاری سمت کلاینت می‌توان از کد بالا استفاده نمود.

امید نصری