چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

عبارت ریاضی در برنامه نویسی - بخش 1

اغلب مواقع برنامه‌نویسان بجای تحلیل و تجزیه مسئله و ارائه راحل مناسب از دستورات متعدد برنامه‌نویسی همانند if, switch, for یا ... بدین منظور استفاده خواهند کرد در حالی که با یکم تفکر در تجزیه و تحلیل مسئله می‌توان از نوشتن کدهای اضافه جلوگیری نمود. مثال زیر مسئله زاویه Teta است که خروجی مشخصی دارد فقط کافیست ناحیه قرارگیری مشخص شود:

if (teta > 0 && teta < 90)
    area = 1;
if (teta > 90 && teta < 180)
    area = 2;
if (teta > 180 && teta < 270)
    area = 3;
if (teta > 270 && teta < 360)
    area = 4;

کد خط زیر را می‌توان جایگزین کد بالا نمود:

Console.WriteLine((int)(10 / 90.0) + 1);  // 1

Console.WriteLine((int)(110 / 90.0) + 1); // 2

Console.WriteLine((int)(210 / 90.0) + 1); // 3

Console.WriteLine((int)(310 / 90.0) + 1); // 4

با تجزیه و تحلیل مسئله می‌توان کد را کوتاه‌تر و خواناتر نمود. راه اول ساده‌ترین راه و اسان‌ترین راه است که به فکر برنامه‌نویس می‌رسد لذا همواره اولین راه حل مناسب‌ترین راه حل نیست.

امید نصری