چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

پیاده سازی متد string.Contains

با استفاده از کد زیر به دنبال رشته تصادفی مشابه رشته وارد شده درخواستی کاربر جستجو خواهیم کرد که در صورت وجود رشته مشابه مقدار searchResult برابر خواهد شد با مقدار بولین true که در پایان رشته انتخابی چاپ خواهد شد.

using System;

namespace String.Contains
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter the string");
      string s1 = Convert.ToString(Console.ReadLine()).Trim().ToUpper();
      Console.WriteLine("Enter the string to be search");
      string s2 = Convert.ToString(Console.ReadLine()).Trim().ToUpper();
      int sourceIndex = 0;
      int searcIndex = 0;
      bool searchResult = false;
      int matchingCount = 0;
      while (sourceIndex < s1.Length)
      {
        if (s2[searcIndex].Equals(s1[sourceIndex]))
        {
          searcIndex++;
          sourceIndex++;
          searchResult = true;
          matchingCount++;
          if (matchingCount == s2.Length)
          {
            break;
          }
        }
        else
        {
          searcIndex = 0;
          sourceIndex++;
          searchResult = false;
        }
        if (sourceIndex == s1.Length) searchResult = false;
      }
      if (searchResult)
      {
        Console.WriteLine("Searching string is found");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Searching string is not found");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.