چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

چاپ الگوها با زبان سی‌شارپ - بخش 3

پست دوم از سری پست‎های چاپ الگوها به معرفی چاپ الگو فوق العاده مفید برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان نرم افزار با زبان سی‌شارپ پرداخته شد، در این پست از سری پست‌های چاپ الگوها با استفاده از الگوهای چاپی قصد داریم گام‌های به منظور درک بهتر در نحوه حل الگوها چاپی ارئه دهیم.

روش اول: الگو تکرار ستاره  N - 1:

using System;

namespace StartPattern
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      var start = 13;
      for (int i = 1; i <= start; i++)
      {
        for (int j = 0; j < (i * 2); j++)
        {
          Console.Write("*");

          if (j == i - 1)
          {
            Console.Write(" ");
          }
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

روش دوم: الگو تکرار ستاره N - 1:

using System;

namespace StartPattern
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      int number = 13;

      for (int i = 0; i < number; ++i)
      {
        for (int j = 0; j <= i; ++j)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write(" ");
        for (int j = 0; j <= i; ++j)
        {
          Console.Write("*");
        }

        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

خروجی:

* *
** **
*** ***
**** ****
***** *****
****** ******
******* *******
******** ********
********* *********
********** **********
*********** ***********
************ ************
************* *************

امید نصری