چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

تکه کدهای مفید سی‌شارپ - بخش 8

در پست هفتم از سری پست‎های سی‌شارپ به معرفی چند متد فوق العاده مفید برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان نرم افزار با زبان سی‌شارپ پرداخته شد اکنون در پست هشتم به معرفی چند متد دیگر خواهیم پرداخت.

ادغام دو دیکشنری:

/// <summary>
/// Merges the current data to a new data
/// </summary>
/// <param name="data"></param>
static void Merge<TKey, TValue>(this IDictionary<TKey, TValue> to, IDictionary<TKey, TValue> data)
{
  foreach (var item in data)
  {
    if (to.ContainsKey(item.Key) == false)
    {
      to.Add(item.Key, item.Value);
    }
  }
}

بازنویسی متد ToUpper:

/// <summary>
/// Converts a string to upper-case but checks for null strings first.
/// </summary>
/// <param name="value"></param>
/// <returns></returns>
public static string ToUppercase(this string value)
{
  var temp = string.Empty;
  if (string.IsNullOrEmpty(value) == false)
  {
    temp = value.ToUpper();
  }
  return temp;
}

مقدار پیشفرض در صورت نال بودن متغیر:

/// <summary>
/// Returns a the value of a Nullable type if it has a value or it will return a default value.
/// </summary>
/// <typeparam name="T"></typeparam>
/// <param name="value"></param>
/// <param name="defaultValue"></param>
/// <returns></returns>
static T DefaultValueIfNull<T>(this T? value, T defaultValue) where T : struct
{
  var temp = value;
  if (temp.HasValue == false)
  {
    temp = defaultValue;
  }
  return temp.Value;
}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.