چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

اعتبارسنجی آدرس ایمیل با استفاده از زبان جاوااسکریپت

جهت اعتبارسنجی یک آدرس ایمیل، می‌توان سمت سرور یا سمت کاربر  اقدام نمود که در این پست خواهیم پرداخت به اعتبارسنجی آدرس ایمیل سمت کاربر با استفاده از زبان جاوااسکریپت و استفاده از عبارت باقاعده(Regular Experssion).

validate me

مقدمه:

عبار‌ت باقاعده، که تحت عنوان regex یا regexp (مخفف عبارت انگلیسی regular expression) نیز نامیده می‌شود.

الگوهای اعتبارسنجی:

  1. الگوی ساده اعتبارسنجی
  2. الگوی اعتبارسنجی آدرس ایمیل حساس به حروف بزرگ و کوچک
  3. الگوی اعتبارسنجی بر اساس نام دامنه آدرس ایمیل

الگوی اعتبارسنجی ساده:

 در متد زیر با استفاده از عبارت باقاعده و عدم حساس به بزرگی و کوچکی حروف اعتبارسنجی انجام می‌شود:

function validateEmail(email)
{
 var reg = /^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/
 if (reg.test(email)){
 return true; }
 else{
 return false;
 }
}

الگوی اعتبارسنجی آدرس ایمیل حساس به حروف بزرگ و کوچک:

 در متد زیر با استفاده از عبارت باقاعده و حساس به بزرگی و کوچکی حروف اعتبارسنجی انجام می‌شود:

 function validateCaseSensitiveEmail(email) 
{
 var reg = /^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$/;
 if (reg.test(email)){
 return true;
}
 else{
 return false;
 }
}  

الگوی اعتبارسنجی بر اساس نام دامنه آدرس ایمیل:

 در متد زیر آدرس ایمیل‌های قابل قبول می‌باشد که آدرس آن مختص به Hotmail, Yahoo و Gmail است:

function validateFreeEmail(email) 
{
 var reg = /^([\w-\.]+@(?!gmail.com)(?!yahoo.com)(?!hotmail.com)([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/
 if (reg.test(email)){
 return true;
 }
 else{
 return false;
 }
}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.