چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

خواندن مقادیر Textbox و ارسال به سرور با استفاده از jQuery در ASP.Net MVC

در این مقاله با نحوه خواندن مقادیر Textbox در ASP.Net MVC با استفاده از jQuery و ارسال به صورت پارامتر به سرور آشنا خواهید شد.

مقدمه:

برای استفاده از jQuery لازم است کتابخانه jQuery به صفحه پیوست شود، که البته شما می‌توانید از CDN jQuery Library زیر استفاده نماید:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

جهت استفاده از CDN لازم است اینترنت متصل باشد، همچنین شما می‌توانید نسخه jQuery را دانلود و به صورت افلاین استفاده نماید:

<script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>

کد:

کدهای HTML به صورت زیر است:

<div class="form-horizontal">
        <div class="editor-label">
            Name
        </div>
        <div class="editor-label">
            <input type="text" id="txtName" />
        </div>

        <div class="editor-label">
            Address
        </div>
        <div class="editor-label">
            <input type="text" id="txtAddress" />
        </div>

        <div class="editor-label">
            City
        </div>
        <div class="editor-label">
            <input type="text" id="txtcity" />
        </div>
        <div class="editor-label">
            <br />
            <input class="btn-default" type="button" id="btnSave" value="Save" />
        </div>
</div>

جهت خواندن مقادیر Textbox با استفاده از jQuery از دستور زیر استفاده می‌شود:

$("#txtName").val(),
$("#txtAddress").val(),
$("#txtcity").val()

و در نهایت جهت ارسال اطلاعات به سرور با استفاده از Ajax از دستور زیر استفاده شده:

$(document).ready(function () {
    $("#btnSave").click(function () {
      $.ajax(
      {
        type: "POST", //HTTP POST Method
        url: "Home/AddEmployee", // Controller/View 
        data: { //Passing data
          Name: $("#txtName").val(), //Reading text box values using Jquery 
          City: $("#txtAddress").val(),
          Address: $("#txtcity").val()
       }
     });
   });
});

خلاصه:

در این مقاله نحوه دریافت و ارسال اطلاعات، از کاربر به سرور با استفاده از jQuery ‌آشنا شدید.

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.