چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

ادغام کردن چند آرایه از نوع رشته با استفاده از زبان سی‌شارپ

با استفاده از متد زیر قادر خواهید بود به تعداد نامحدود آرایه از نوع رشته به متد StringMergeArray ارسال نموده و در یک آرایه با استفاده از زبان سی شارپ ادغام کنید:

متد:

/// <summary>
/// 
/// </summary>
/// <param name="value"></param>
/// <param name="destination"></param>
/// <returns></returns>
private static Array StringMergeArray(Array[] value, Array destination)
{
  // 
  if (!value.Any()) throw new Exception("value parameter in null");
  //
  if (value.Length == 1) return value[0];
  //
  if (value.Any(array => array.GetType().GetElementType() != value[0].GetType().GetElementType())) throw new Exception("The unequal.");
  //
  var source = (string[])destination;
  foreach (var item in value)
  {
    var itemLenght = item.Length;
    // 
    var sourceLenght = source.Length;
    // 
    Array.Resize(ref source, source.Length + itemLenght);
    Array.Copy(item, 0, source, sourceLenght, itemLenght);
  }
  return source;
}

مثال:

static void Main(string[] args)
{
  //
  var sample3 = new[] { "a", "b" };
  var sample4 = new[] { "c", "d", "e" };

  var result = new string[] { };
  foreach (var item in StringMergeArray(new Array[] { sample3, sample4 }, result))
  {
    Console.WriteLine(item);
  }

}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.