چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

یافتن Public IP و Remote IP با استفاده از زبان سی‌شارپ

با استفاده از کد زیر Public IP و Remote IP را با استفاده از زبان سی‌شارپ دریافت خواهیم کرد:

Public IP:

// Public IP
const string url = "http://checkip.dyndns.org";
var req = System.Net.WebRequest.Create(url);
var resp = req.GetResponse();
var sr = new System.IO.StreamReader(stream: resp.GetResponseStream());
var response = sr.ReadToEnd().Trim();
var a = response.Split(':');
var a2 = a[1].Substring(1);
var a3 = a2.Split('<');
var publicip = a3[0];
Console.WriteLine(publicip);
// Output: xxx.xxx.xxx.xxx

Remote IP:

// Remote IP
var hostName = System.Net.Dns.GetHostName();
var localIpAddresses = Dns.GetHostEntry(hostName);
var localip = localIpAddresses.AddressList[1].ToString();
Console.WriteLine(localip);
// Output: xxx.xxx.xxx.xxx

Code:

using System;
using System.Net;

namespace ConsoleApplication
{
    static class Program
    {
        /// <summary>
        ///
        /// </summary>
        static void Main()
        {
            // Public IP
            const string url = "http://checkip.dyndns.org";
            var req = System.Net.WebRequest.Create(url);
            var resp = req.GetResponse();
            var sr = new System.IO.StreamReader(stream: resp.GetResponseStream());
            var response = sr.ReadToEnd().Trim();
            var a = response.Split(':');
            var a2 = a[1].Substring(1);
            var a3 = a2.Split('<');
            var publicip = a3[0];
            Console.WriteLine(publicip);
            // Output: xxx.xxx.xxx.xxx

            // Remote IP
            var hostName = System.Net.Dns.GetHostName();
            var localIpAddresses = Dns.GetHostEntry(hostName);
            var localip = localIpAddresses.AddressList[1].ToString();
            Console.WriteLine(localip);
            // Output: xxx.xxx.xxx.xxx
        }
    }
}

امید نصری

2 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 2 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.

جیگر

سامبولی علیکم خدائیش این نوشتن داشت که پستش زدی توی داتن نت تیپس؟؟؟!!!! هاهاهاهاها خدا خیرت بده پسرجون معمولاً باید مطالبی پست زده بشه که تازگی داشته باشه و توی هر سایتی هم چپ و راست دیده نشه!!!!!

پاسخ دهید
0

کاربر مهمان

همون :))

پاسخ دهید
0


You must log on to comment.